แบบฝึกหัด


   1.  แบบฝึกหัดหน่วยเรียนรู้ที่  1  เรื่องความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
   2.  แบบฝึกหัดหน่วยเรียนรู้ที่  2  เรื่ององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   3.  แบบฝึกหัดหน่วยเรียนรู้ที่  3  เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
   4.  แบบฝึกหัดหน่วยเรียนรู้ที่  4  เรื่องฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
   5.  แบบฝึกหัดหน่วยเรียนรู้ที่  5  เรื่องซอฟท์แวร์ (Software)
   6.  แบบฝึกหัดหน่วยเรียนรู้ที่  6  เรื่องระบบปฏิบัติการ
   7.  แบบฝึกหัดหน่วยเรียนรู้ที่  7  เรื่องการจัดการข้อมูล
   8.  แบบฝึกหัดหน่วยเรียนรู้ที่  8  เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   9.  แบบฝึกหัดหน่วยเรียนรู้ที่  9  เรื่องอินเทอร์เน็ต (Internet)   
   10.  แบบฝึกหัดหน่วยเรียนรู้ที่  10  เรื่องการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
   11.  แบบฝึกหัดหน่วยเรียนรู้ที่  11  เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   12.  แบบฝึกหัดหน่วยเรียนรู้ที่  12  เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางธุรกิจ   
   13.  แบบฝึกหัดหน่วยเรียนรู้ที่  13  เรื่องกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
   14.  แบบฝึกหัดหน่วยเรียนรู้ที่  14  เรื่องการแก้ปัญหาด้วยประบวนการเทคโนโลยีและการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments